Søk

Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer i NorgeEn bransjeforening i NHO Mat og Drikke

Du er her: 

A/S Råde Mølle og Kornsilo

Stasjonsveien
1640 Råde

Telefon: 69 28 05 30
Fax: 69 28 05 31

Daglig leder: Per Ole Wiersholm

E-post: post@rade.norgesfor.no
Internett: http://www.rade.norgesfor.no

Tips andre

Norkorn
Postadresse: Postboks 5484 Majorstuen, 0305 Oslo | Telefon: 23 08 86 80 | Telefaks: 23 08 86 75
Besøksadresse: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo.
norkorn@norkorn.no